Vesirakennustyöt

Otteita urakoista

Tornion kaupungin ydinkeskustan ranta-alueen kunnostaminen, Tornion kaupunki, 2012-2013

Kallijärven kunnostus, ELY-keskus, 2010-2011

Maansiirto Mykkälä Oy I Raidekatu 14, 95420 Tornio I Puh. +358 (0) 50 4660 203

luotettavakumppani