Referenser

Jordbyggnadsarbeten

År

Kundföretag

Jobb

2023
Brf Ljungen i Haparanda
Piha-alue urakka
2023
Tornion Kaupunki
Mäkivuotinkujan ja vesilinjojen rakentaminen
2023
Tornion Vesi Oy
Vesihuolto- ja hulevesiverkosto välillä Jarrukatu-Tornionjoki
2023
Infratek Finland Oy
Kevitsan kaivoksen sähkörata
2022
Anglo American Sakatti Mining Oy
Kairasydänvaraston maanrakennus ja betoniurakka
2022
Boliden Kevitsa Mining Oy
Yliläjityksen poistourakka
2021
Metsä Fibre Oy
Poltimonhaaran vesihuolto
2021
KSBR Oy
Kemin BTT-Työmaa Jätevedenkäsittelyalueen maanrakennusurakka
2021
Skarta Finland Oy
Kemin BTT-Työmaa Cl02-laitoksen maanrakennusurakka
2021
Infratek Finland Oy
Kevitsan kaivoksen sähkörata
2021
Manga Terminal Oy
LNG-Laiturin rantapenkereen luiskaverhouksen uusiminen
2021
Tornion Kaupunki
Kallioputaankadun ja nivakadun saneeraus
2020
Tornion Kaupunki
Kontiotien saneeraus
2020
Agnico Eagle Finland Oy
Jordbyggnadsarbeten vid Kiistala gruva
2020
Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia
Grundläggande torkning av internatet och Tietotalo
2019
Boliden Kevitsa Mining Oy
Underhållsarbeten av flotationsanläggningens gårdsområden
2019
Destia Oy
Förbättring av landsväg 19571 vid Tervola bosättningscentrum
2019
Temotek Oy
Grundläggnings- och gårdsarbete för As.Oy Panimonkuohu
2019
Normaint Oy
Jordbyggnadsarbeten för utbyggnad av kvarnhallen vid Kevitsa gruva
2019
Tornion Kaupunki
Andra skedet av ombyggnaden av Vesaisenkatu
2019
TT-Teknlogia Oy
Agnico Eagle Finland Oy, Vattenledning för friskvatten PEH-355, ca 3 km
2018
Boliden Kevitsa, pumplinje för dagbrottet
2018
Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia
Grundläggande torkning av Lappias Sähkötalo
2018
Tornion Kaupunki
PGR, Anläggande av bron i EU-parken
2018
TT-Teknologia Oy
Boliden Kevitsa, områdesrörentreprenad
2018
YIT-Infra Oy
Jordbyggnadsarbeten vid Kittilä flygplats
2018
Temotek Oy
Grundläggnings- och gårdsarbete för As.Oy Panimonranta
2018
Tornion Kaupunki
Ombyggnad av Vesaisenkatu
2018
Kreate Oy
Jordbyggnadsarbeten för järnvägsbron i Keroputaa
2018
Tornion Kaupunki
Sanering av vattenledning i Salminpää 1,3 km
2017
TT-Teknologia Oy
Boliden Kevitsa Kvävepilotprojekt
2017
Keminmaan Kunta
Torkning vid hälsovårdscentralen i Keminmaa
2017
TT-Teknologia Oy
Byggande av dagvatten på industriområdet och byggande av asfaltbotten
2017
Tornion Kaupunki
Iståndsättning av Hallituskatu
2017
Rivning av Nedertorneå kyrkas huvudtrappa och anläggningsarbeten
2017
Anläggning av vattenledning i Seskarö
2016
Keminmaan kunta
Gårdsentreprenad vid skolan Lassilan koulu

Vattenbyggnadsarbeten

År

Kundföretag

Jobb

2021
Manga Terminal Oy
LNG-Laiturin rantapenkereen luiskaverhouksen uusiminen
2013
Tornion kaupunki
Iståndsättning av Torneå centrums strandområde
2011
ELY-keskus
Underhåll av Kallijärvi, Närings‑, trafik‑ och miljöcentralen

banarbeten

År

Kundföretag

Jobb

2020
NRC Group Finland Oy
Byte av växlar i Kemijärvi
2019-2020
Destia Rail Oy
Vinterunderhållsarbeten av banan i Torneå
2019
NRC Group Finland Oy
Anläggning av ersättande vägar och rivning av plankorsningar, Kaakamo-Tervola
2018-2019
Destia Rail Oy
Vinterunderhållsarbeten av banan i Torneå
2018
VR Track Oy
Misi-Kemijärvi, överbyggnad, utläggande av sliprar, och utformande av dikena vid banan
2017
Destia Rail Oy
Uleåborg–Kontiomäki, överbyggnad, grävning och utformande av dikena vid banan
2017
Destia Rail Oy
Uleåborg–Kontiomäki, överbyggnad, och utläggande av sliprar ca 18 km
2016
VR Track Oy
Underhåll av järnvägsbron över Raumonjoki
2016
VR Track Oy
Växelarbeten, Rovaniemi
2016
Destia
Riippa–Eskola banentreprenad RU2
2015-2016
Destia Rail Oy
Underhåll av banan, underhållsområde 12
2015
Destia Rail Oy
Riippa–Eskola banentreprenad RU2
2014
Vr Track Oy
Byte av brobalkar Norra Finland
2014
Vr Track Oy
Limingo–Uleåborg överbyggnadsentreprenad
2010-2015
Vr Track Oy
Vinterunderhåll av banan Torneå–Övertorneå, Rovaniemi, Kemijärvi
2013
Vr Track Oy
Byggnadsarbetsplats för tågvagnsdepå på Uleåborgs bangård, Uleåborg
2013
Vr Track Oy
Dubbelspårarbete, Ylivieska
2012-2013
Vr Track Oy
Rovaniemi–Kemijärvi, elektrifiering av banan
2010-2012
Vr Track Oy
Trumarbeten, Torneå–Kolari
2008-2009
Ratahallintokeskus
Anläggning av ersättande vägar och rivning av plankorsningar, Torneå–Övertorneå

Kabelarbeten

År

Kundföretag

Jobb

2020
Rovaniemen kaupunki
Kabelarbeten i Rovaniemi, gatubelysningen vid Pujottelijantie
2020
Boliden Kevitsa Mining Oy
Kabelarbeten vid Kevitsa gruva
2019
Agnico Eagle Finland Oy
Kabelarbeten vid Suurikuusikko gruva
2019
Boliden Kevitsa Mining Oy
Kabelarbeten vid Kevitsa gruva
2018
Eltel networks AB
Kabelarbeten i Seskarö, våren–sommaren
2017
Eltel networks AB
Kabelarbeten i Seskarö, hösten
2015
Pudasjärven kyläverkot
Kabelarbeten i Pudasjärvi, sommaren–hösten
2014
Pudasjärven kyläverkot
Kabelarbeten i Pudasjärvi, sommaren
Maansiirto Mykkälä