Kvalitets- och miljöpolitik

Att vårda miljön sker utifrån människorna, som är vårt företags viktigaste resurs. Vi sorterar avfall, transporterar bränslen med omsorg och utvecklar fortlöpande nya verksamhetssätt. Vi har förbundit oss att kontinuerligt förbättra säkerhetskulturen.

I vår mångsidiga materiel finns många olika maskiner för de olika arbetsskedena inom markbyggnad. Vi ser till att vårt moderna materiel fungerar bra och säkert. Kontroll av maskinerna en gång i veckan hör till våra rutiner.

Företagets mål är att utföra varje arbete så att slutresultatet är förstklassigt. Kvalitet innebär för oss att vi håller tidsschemat, beaktar arbetsplatsens risker och att resultatet håller jämn kvalitet.

CE-godkända jordmaterial som uppfyller kvalitetskriterierna

Alla jordmaterial som vi levererar uppfyller kvalitetskriterierna för byggande. Vår kvalificerade personal och platser vi hämtar jordmaterial ifrån i området Kemi-Torneå garanterar utmärkt leveranssäkerhet. Vid krossning av bergskross använder vi underleverantörer som producerar tjänster med beaktande av miljön. I våra tjänster ingår även krossning av betongavfall till återvinning i enlighet med Statsrådets förordning om återvinning av vissa avfall i markbyggnad.

Maansiirto Mykkälä