Tjänster

Maansiirto Mykkälä Oy är ett företag som grundades 1964. Till en början skedde verksamheten med en maskin och har så småningom utvidgats.

Vårt mål är att göra vårt arbete och utföra våra uppdrag så att slutresultatet är FÖRSTKLASSIGT. Vår verksamhet grundar sig på kvalitetsmedveten personal, framgångsrik verksamhet, att handla i enlighet med de avtal som vi ingått, och att utföra våra arbetsinsatser förstklassigt och tidtabellsenligt utifrån beställarens behov. Vi tillhandahåller våra kunder professionella entreprenader inom mark- och anläggningsbranschen med modern materiel och mångsidig tilläggsutrustning. Vår personal består av erfarna experter inom mark- och anläggningsbranschen.

Maansiirto Mykkälä Oy har beviljats RALA-behörighet av Byggandets Kvalitet BYKVA rf. Företaget är med i Vastuu Groups program Pålitlig partner och dess kreditvärdighet har varit AAA sedan 2019.

Våra tjänster

Jordbyggnadsarbeten

Maskintjänster

Skrotningsarbeten

Lastning och transport

Rörarbeten

Banarbeten

Rivningsarbeten

Fiber- och elkabelarbeten

Muddringar

Mottagande och krossning av betongavfall

Försäljning

Jonne Mykkälä

toimitusjohtaja

[email protected]